• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,142,775 hits to-date.   This site has seen 111,142,775 hits to-date.   This site has seen 111,142,775 hits to-date.   This site has seen 111,142,775 hits to-date.   This site has seen 111,142,775 hits to-date.   This site has seen 111,142,775 hits to-date.   This site has seen 111,142,775 hits to-date.   This site has seen 111,142,775 hits to-date.   This site has seen 111,142,775 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พิมพ์

     การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี 2561 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ด้วยการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

Image

     ที่บริษัทบีกริมเพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี  ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ทาง สำนักงานนิคมเหมราชชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  บริษัทบีกริมเพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1  บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ทำการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี2561 โดยมีนายสัญญา ช.เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตัวแทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เดินทางมาดูการซ้อมแผน ภายในบริษัทบีกริมเพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด ในครั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานประกอบด้วยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แผนการอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ โดยเก็บแผนนี้ไว้ที่โรงงาน พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.