• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,148,756 hits to-date.   This site has seen 111,148,756 hits to-date.   This site has seen 111,148,756 hits to-date.   This site has seen 111,148,756 hits to-date.   This site has seen 111,148,756 hits to-date.   This site has seen 111,148,756 hits to-date.   This site has seen 111,148,756 hits to-date.   This site has seen 111,148,756 hits to-date.   This site has seen 111,148,756 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ศึกษาชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น พิมพ์

     วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง อันดับ1 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษา ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Image

     ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนไปเกี่ยวข้องยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอุบายมุข เป็นโครงกาลหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาด้วยกระบวนการตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการ ซึ่งสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินระดับดีเด่น ได้รับการรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
     ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง อันดับ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) สังกัด สพป.ชลบุรี เขต1 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต3 และโรงเรียนนันทนวิทย์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่โรงเรียนที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีมอบรางวัลต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.