• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,148,056 hits to-date.   This site has seen 111,148,056 hits to-date.   This site has seen 111,148,056 hits to-date.   This site has seen 111,148,056 hits to-date.   This site has seen 111,148,056 hits to-date.   This site has seen 111,148,056 hits to-date.   This site has seen 111,148,056 hits to-date.   This site has seen 111,148,056 hits to-date.   This site has seen 111,148,056 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรีจัดการประชุมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่12 พิมพ์

     วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่12 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Image

     ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะสูง เข้ารับราชการและพัฒนาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน วางแผนและนักปฏิบัติได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการและการบริหารจัดการองค์กรโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นผู้ดำเนินโครงการ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ รุ่นที่ 12 ซึ่งตามหลักสูตรได้กำหนดให้นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงภายใต้การสอนงานของผู้ว่าราชกาจังหวัด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานส่วนภูมิภาค รวมถึงภาวะผู้นำและวิธีการบริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหารที่ประสบการณ์สูงและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ทั่วทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 คน ส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ส่งนายภัทรพล วาณิชเสนี ข้าราชการในโครงการฯมาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ ซึ่งเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้มีการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติ ได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทังในด้านคาม ด้านวิชาการและการบริหารจัดการองค์การต่อไป
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดชลบุรี สำนานส่งเสริมการปกคอรงท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ดำเนินการฝึกสอนงานให้แก่นายภัทรพล วาณิชเสนี ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ตลอดระยะเวลา 3 เดือนอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.