• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,313,693 hits to-date.  This site has seen 128,313,693 hits to-date.  This site has seen 128,313,693 hits to-date.  This site has seen 128,313,693 hits to-date.  This site has seen 128,313,693 hits to-date.  This site has seen 128,313,693 hits to-date.  This site has seen 128,313,693 hits to-date.  This site has seen 128,313,693 hits to-date.  This site has seen 128,313,693 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พัฒนาการชลบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ อปท.ดีเด่น พิมพ์

     พัฒนาการชลบุรี จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

Image

 

     วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในการสนับสนุน การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
     นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาการชุมชน รับผิดชอบในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และวางแผนพัฒนาในทุกระดับ โดยเฉพะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ร่วมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย
     จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน การดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้คัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2561 อำเภอละ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     และในวันนี้พัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลนาป่า เทศบาลเมืองพนัสนิคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโคกขึ้หนอน เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลบางเสร่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี และเทศบาลำตำบลบ่อทอง

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.