• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,314,317 hits to-date.  This site has seen 128,314,317 hits to-date.  This site has seen 128,314,317 hits to-date.  This site has seen 128,314,317 hits to-date.  This site has seen 128,314,317 hits to-date.  This site has seen 128,314,317 hits to-date.  This site has seen 128,314,317 hits to-date.  This site has seen 128,314,317 hits to-date.  This site has seen 128,314,317 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรี เป็น 1 ใน 6 จังหวัด ที่ได้จัดตั้งเป็นเมืองกีฬา (Sports City) พิมพ์

     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีที่จังหวัดชลบุรี ได้เป็น 1 ใน 6 จังหวัด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City)

Image

 

     วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการโครงการ (Sports City) ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมแสดงความยินดีที่จังหวัดชลบุรี ได้เป็น 1 ใน 6 จังหวัด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
     ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกจังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา(Sports City) ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา แบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Sports Hub) ด้านกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นการสร้างกระแสความตื่นตัวให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อพลามัยที่ดี อีกทั้งยังจุดประกายให้ในแต่ละจังหวัดได้พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ พัฒนากีฬาไปสู่ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนในการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยจะให้การสนับสนุนส่งเสริมระบบสิทธิประโยชน์แก่เมืองกีฬา(Sports City) ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการด้านการกีฬา, ด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด เพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ, ด้านการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา, ด้านงบประมาณ, ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์กีฬา และด้านอื่นๆ
     สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้ส่งข้อมูลการเสนอตัวสมัครเข้าร่วมโครงการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ 2561 กับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนำเสนอความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ 2561 และผลการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา นำร่องจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ และกระบี่
     กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sports City) ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจังหวัดชลบุรี โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่ารายการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการโครงการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมโครงการและรับป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวจังหวัดชลบุรีต่อไป
ปริญญา/ข่าว/ภาพ 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.