• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,137,141 hits to-date.  This site has seen 128,137,141 hits to-date.  This site has seen 128,137,141 hits to-date.  This site has seen 128,137,141 hits to-date.  This site has seen 128,137,141 hits to-date.  This site has seen 128,137,141 hits to-date.  This site has seen 128,137,141 hits to-date.  This site has seen 128,137,141 hits to-date.  This site has seen 128,137,141 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อบต.บ่อวินจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดประจำปี 2561 พิมพ์

     อบต.บ่อวินจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมุ่งเน้นการเล่นกีฬา

Image

     ที่สนามกีฬาอบต.บ่อวิน บ้านหนองก้างปลา หมู่7 ต.บ่อวิน นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักกีฬา รวมถึงพี่น้องประชาชนตำบลบ่อวิน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
     ซึ่งทาง อบต.บ่อวิน ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เพื่อสนองตามนโยบายของรัฐบาล ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติ เนื่องจาก ปัจจุบันปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่กลุ่มเยาวชน ทุกหน่วยงานต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีการพัฒนาทางด้านกีฬาและพัฒนาศักยภาพของคนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา อีกทั้ง ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีของเยาวชนและประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน ให้เกิดความสามัคคี รักใคร่ปองดอง การเล่นกีฬานอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการฝึกความสามัคคี ฝึกให้รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตลอดเป็นการยกระดับการกีฬาของเยาวชนให้สูงขึ้นในอนาคตต่อไป

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.