• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,141,166 hits to-date.  This site has seen 128,141,166 hits to-date.  This site has seen 128,141,166 hits to-date.  This site has seen 128,141,166 hits to-date.  This site has seen 128,141,166 hits to-date.  This site has seen 128,141,166 hits to-date.  This site has seen 128,141,166 hits to-date.  This site has seen 128,141,166 hits to-date.  This site has seen 128,141,166 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ม.บูรพา เตรีมจัดโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 พิมพ์

     มหาวิทยาลัยบูรพา เตรีมจัดโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 35หวังเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทางวิชาการสู่สังคม 

Image

     วันนี้ ( 8 ส.ค.) รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 และการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 35 ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมี รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ,ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
     รศ.ดร.สมนึก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างและบทบาทของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมสู่ "มหาวิทยาลัยวิจัย" อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความพร้อมในการเป็นแกนนำเพื่อผลิตกำลังเครือข่ายวิจัยจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก ตลอดจนเป็นแกนประสานหน่วยงานวิจัยหน่วยงานสนับสนุนทางจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
     โดยโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งผลงานวิจัยและนวัตกรรมของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้เป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการอบรมหรือสัมมนาเชิงวิชาการ  อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
     ขณะที่ รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กิจกรรมภายในงานเผย  Innovation Fair 2018 จะมีทั้งการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม, ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักวิจัย และการเสวนาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มหาวิทยาลัยบูรพากับการขับเคลื่อนประเทศไทย" แบบนิทรรศนวัตกรรมสร้างสรรค์ จากกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการภาคตะวันออกฯลฯ
     ขณะที่ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เผยถึงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 ว่าในปีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานภายใต้หัวข้อ  "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม" ธีมงาน "วิทยาศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 ส.ค.นี้ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการประกวดและการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.