• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,142,678 hits to-date.  This site has seen 128,142,678 hits to-date.  This site has seen 128,142,678 hits to-date.  This site has seen 128,142,678 hits to-date.  This site has seen 128,142,678 hits to-date.  This site has seen 128,142,678 hits to-date.  This site has seen 128,142,678 hits to-date.  This site has seen 128,142,678 hits to-date.  This site has seen 128,142,678 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชวนเด็กไทย ปลูกข้าว สืบสานอาชีพทำนาให้ยั่งยืน พิมพ์

     กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

Image

     ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายส่งเสริมการทำนาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ปลูกฝังทัศนคติ วิธีการ และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทำนาให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและธำรงรักษาวิถีชาวนาต่อไปในอนาคต จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีรองนายกฯ สันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวต้อนรับ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ท่านปัทมา วิวัฒน์วานิช ภรรยานายอำเภอศรีราชา ท่านประเพียร น้อมศิลป์ ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาสตรีแหลมฉบัง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งมีลักษณะเป็นเขตเมืองที่ห่างไกลจากวิถีชีวิตและสังคมชาวนาได้รับรู้ขั้นตอนวิธีการในการปลูกข้าว ทำให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของชาวนา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการปลูกข้าวของไทย พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๒๐๐ คน

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.