• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 117,543,088 hits to-date.   This site has seen 117,543,088 hits to-date.   This site has seen 117,543,088 hits to-date.   This site has seen 117,543,088 hits to-date.   This site has seen 117,543,088 hits to-date.   This site has seen 117,543,088 hits to-date.   This site has seen 117,543,088 hits to-date.   This site has seen 117,543,088 hits to-date.   This site has seen 117,543,088 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชาจัดขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาจัดขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้วจำนวน 173 รายการ

Image

     ที่เทศบาลเมืองศรีราชานายเทียมพัฒนพงศ์ศิริกุลรองปลัดเทศบาลเมืองศรีราชาเป็นประธาน ในการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้วจำนวน 173 รายการ โดยอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     โดยการขายทอดตลาดครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองศรีราชาจะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมดโดยให้เสนอราคาเหมารวมและผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อไว้ทั้งหมดออกไปจากบริเวณพัสดุตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันชำระเงินครบถ้วนหากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวเทศบาลเมืองศรีราชาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้พัสดุที่นำมาขายทอดตลาดทั้งหมด ได้มีการ พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการว่าเป็นพัสดุที่ชำรุดไม่สามารถ ใช้ในราชการได้แล้วและได้ ทำการประกาศ ในสื่อของเทศบาล และส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้รับทราบในการขายทอดตลาดครั้งนี้ รวมทั้งส่ง รายการพัสดุ ที่จะขายทอดตลาด เข้ากรมบัญชีกลาง เพื่อให้ทราบกันอย่างทั่วถึง ซึ่งพัสดุที่ขายทอดตลาดครั้งนี้มีราคาเหมารวมทั้งสิ้น สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วนบาทโดยมีผู้ที่เข้าร่วมประมูล ให้ราคา ประมูลสูงสุดถึง 1 ล้านแปดหมื่นสามพันบาท ซึ่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้วครั้งนี้จะนำเข้ากองคลังของเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 เมษายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.