• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 117,547,101 hits to-date.   This site has seen 117,547,101 hits to-date.   This site has seen 117,547,101 hits to-date.   This site has seen 117,547,101 hits to-date.   This site has seen 117,547,101 hits to-date.   This site has seen 117,547,101 hits to-date.   This site has seen 117,547,101 hits to-date.   This site has seen 117,547,101 hits to-date.   This site has seen 117,547,101 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พม. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติ พิมพ์

     พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561

Image

 

     วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     นางดวงสุดา เมืองวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสานความร่วมมือในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ คือ การคัดเลือกแม่ดีเด่น ทั่วประเทศ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่
     สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แต่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ส่วนการคัดเลือกแม่ดีเด่นได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร ประเภทแม่ผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเสนอสภาสังคมสงเคราะห์ฯประกาศยกย่องเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติต่อไป
     สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน และกรรมการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวม 9 คน โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นกรรมการเลขานุการ ได้ดำเนินการคัดเลือกและผลการคัดเลือกมีดังนี้ นางเนาวรัตน์ ค้าขาย อายุ 62 ปี ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เสนอโดยอำเภอบางละมุง และนางวีณา อติกานต์กุล อายุ 63 ปี ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เสนอโดยเทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี ปี 2561 ได้เข้ารับประทานพระฉายาลักษณ์พระราชทาน เกียรติบัตร และเข็มกลัดแม่ดีเด่นแห่งชาติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
     และคณะกรรมการส่วนในระดับอำเภอคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก นางกิมเสียง ฉวีนวล อายุ 64 ปี ประเภท ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เสนอโดยอำเภอบ้านบึง นางรัศมี งามเด่นเจริญศรี อายุ 69 ปี ประเภทประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เสนอโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร และนางแดง เคนรำ อายุ 83 ปี ประเภทแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เสนอโดยอำเภอพนัสนิคม ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นแม่ดีเด่นระดับจังหวัดชลบุรีต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 เมษายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.