• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 117,546,138 hits to-date.   This site has seen 117,546,138 hits to-date.   This site has seen 117,546,138 hits to-date.   This site has seen 117,546,138 hits to-date.   This site has seen 117,546,138 hits to-date.   This site has seen 117,546,138 hits to-date.   This site has seen 117,546,138 hits to-date.   This site has seen 117,546,138 hits to-date.   This site has seen 117,546,138 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปภ. จัดพิธีมอบโล่หมู่บ้าน โรงเรียน ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร พิมพ์

     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีจัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่หมู่บ้าน โรงเรียน ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร

Image

     วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร แก่หมู่บ้านปลอดอุบัติเหตุ โรงเรียนปลอดอุบัติเหตุ และนักเรียนแกนนำ ตามโครงการวัฒนธรรมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรตำบลหนองรี ด้วย NONGREE MODEL ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     นายศิวกร บัวป้อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เห็นชอบการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ในการดำเนินการด้านกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลทีกำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลดภัยทางถนน ศูนย์อำนวยการความปลดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ กำหนดมาตรการ การปลูกฝักสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนขึ้นในองค์กร และเป็นนโยบายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ได้ให้ความสำคัญ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการหมู่บ้านปลอดภัย โรงเรียนปลอดอุบัติเหตุ และนักเรียนแกนนำ ในพื้นที่ตำบลหนองรี ตามโครงการวัฒนธรรมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรตำบลหนองรี
     ในการนี้ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสร้างมาตรการความปลอดภัยด้านจราจร จัดทำโครงการวัฒนธรรมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรตำบลหนองรี ด้วย NONGREE MODEL ในพื้นที่ตำบลหนองรี โดยผลการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ และผลการตัดสินของคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านปลอดอุบัติเหตุ โรงเรียนปลอดอุบัติเหตุ และนักเรียนแกนนำ ดังนี้ หมู่บ้านปลอดอุบัติเหตุระดับดีเด่น ได้แก่ หมู่7 หมู่10 และหมู่13 ส่วนหมู่บ้านระดับดี ได้แก่ หมู่1 หมู่2 หมู่3 หมู่4 หมู่5 หมู่6 หมู่8 หมู่9 หมู่11 หมู่13 และหมู่14
     สำหรับโรงเรียนปลอดอุบัติเหตุระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนเจริญสุขวิทยา โรงเรียนบ้านหัวโกรก และโรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง ส่วนโรงเรียนปลอดอุบัติเหตุระดับดี ได้แก่ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี และวิทยาลัยวิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ นอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้มอบเกียรติบัตรแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ในฐานะที่ปรึกษาโครงการอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 เมษายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.