• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 114,568,908 hits to-date.   This site has seen 114,568,908 hits to-date.   This site has seen 114,568,908 hits to-date.   This site has seen 114,568,908 hits to-date.   This site has seen 114,568,908 hits to-date.   This site has seen 114,568,908 hits to-date.   This site has seen 114,568,908 hits to-date.   This site has seen 114,568,908 hits to-date.   This site has seen 114,568,908 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ยูนิไทย ร่วมกับ ซียูอีแอล มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 พิมพ์

     บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 จำนวน 10 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

Image

     วันนี้ (7 ก.ย.61) บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 โดยมี นายไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 10 ชุมชน โดยกำหนดทุนการศึกษาให้ชุมชนละ 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 10 ทุนต่อปี
     นายไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย กล่าวว่า "การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทยูนิไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอด จึงได้ริเริ่มโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนนี้ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนทั้ง 10 ชุมชน โดยรอบบริษัทฯ ของเรา ด้วยเชื่อมั่นว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีอนาคตที่ดี"
     บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น คือ ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา สำหรับการมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน
     นายไพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ต้องขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะการมีวิชาความรู้เป็นเสมือนทรัพย์สินที่ติดอยู่กับตัวเราตลอด ผู้มีวิชาความรู้จะได้เปรียบในเรื่องการประกอบอาชีพ ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ จงรู้ว่าตนเองเป็นผู้โชคดีที่มีโอกาสได้สานฝันไปสู่อนาคตที่ปรารถนา เมื่อเป็นผู้มีความรู้ดีแล้ว ต้องเป็นคนดี ประพฤติดี และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ กลุ่มบริษัทฯ ยูนิไทย ยังคงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เยาวชนเกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม และจิตใจ ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้วนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดไป"

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 25 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.