• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 114,566,189 hits to-date.   This site has seen 114,566,189 hits to-date.   This site has seen 114,566,189 hits to-date.   This site has seen 114,566,189 hits to-date.   This site has seen 114,566,189 hits to-date.   This site has seen 114,566,189 hits to-date.   This site has seen 114,566,189 hits to-date.   This site has seen 114,566,189 hits to-date.   This site has seen 114,566,189 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อ.ศรีราชา จัดอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด พิมพ์

     อำเภอศรีราชาจัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดอำเภอศรีราชาประจำปีงบประมาณ 2561

Image

     ที่  อาคารศรีราชาประชาคม นายนริศปาลกะวงศ์ณอยุธยาปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดอำเภอศรีราชาโดยมี นางสาวนริศรา  ทิพยางกูร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีราชากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอศรีราชาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานเด็กและเยาวชนบุคคลกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุดศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันยาเสพติดอำเภอศรีราชาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถดำเนินการแก้ไขหยุดยั้งและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างมั่นคงยั่งยืน
     ทางศูนย์จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนนั้นๆเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการสอดส่องดูแลป้องกันปราบปรามและดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนให้หมดไปโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและสมาชิกชมรมราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 624 คน โดยมี นายขจรศักดิ์  เอกอนงค์นักวิชาการ นโยบายและแผนชำนาญการสำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 25 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.