• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,316,362 hits to-date.  This site has seen 128,316,362 hits to-date.  This site has seen 128,316,362 hits to-date.  This site has seen 128,316,362 hits to-date.  This site has seen 128,316,362 hits to-date.  This site has seen 128,316,362 hits to-date.  This site has seen 128,316,362 hits to-date.  This site has seen 128,316,362 hits to-date.  This site has seen 128,316,362 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจ ล้างมือ พิมพ์

     โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจ ล้างมือ

Image

     ที่ บริเวณชั้น 1 อาคาร C  เจ้าหน้าที่ พยาบาล พนักงานโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมปลอดเชื้อปลอดภัยใส่ใจล้างมือโดยมี รศ.นพ. อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรม
     ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ พนักงานและผู้รับบริการ ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในโรงพยาบาล ด้วยการล้างมือ ที่ถูกต้องทุกขั้นตอนมีการแสดงบอร์ดความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยา โรคที่ติดต่อทางการสัมผัสและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ช่วยลดอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาล “เพราะมือ.. เป็นอวัยวะที่สัมผัสสิ่งต่างๆ รอบตัว มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคและเป็นตัวกลางในการแพร่เชื้อโรคได้โดยคาดไม่ถึง” องค์กรอนามัยโลก ให้ความสำคัญและกำหนดให้เป็นเป้าหมายในการรักษาพยาบาลที่ปลอดภัย รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลให้อาการป่วยทรุดลง ใช้เวลาในการรักษาพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และหากเชื้อโรครุนแรงจนเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต ผู้ป่วยมีอันตรายถึงชีวิตสูงขึ้นอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.