เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,323,063 hits to-date.   This site has seen 121,323,063 hits to-date.   This site has seen 121,323,063 hits to-date.   This site has seen 121,323,063 hits to-date.   This site has seen 121,323,063 hits to-date.   This site has seen 121,323,063 hits to-date.   This site has seen 121,323,063 hits to-date.   This site has seen 121,323,063 hits to-date.   This site has seen 121,323,063 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เกาะสีชัง เปิดโครงการหมู่บ้าน OTOPนวัตวิถี พิมพ์

     บ้านภาณุรังสีและบ้านท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง เปิดโครงการหมู่บ้าน OTOPนวัตวิถี ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

Image

     ที่  บ้านภาณุรังสี และบ้านท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง ได้มีพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี โดยได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ท เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าโอทอปให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จากนั้นนายกิตติพษ์  กิตติคุณ
     นายอำเภอเกาะสีชัง เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนายอาจพงษ์   ประเสริฐวิบูลย์ พัฒนาอำเภอเกาะสีชังกล่าววัตถุประสงค์โครงการ
     ตามที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและการสร้างโอกาเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง โดยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการใช้ความหลากหลาย และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้เกิดรายได้ ภายใต้การบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชื่อมโยงระหว่างชุมชน จังหวัด หรือภาค โดยการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บนเส้นทางตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง มุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม สร้างความโดดเด่นของชุมชน เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ยกระดับให้เป็นสินค้าที่ระลึก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและใช้จ่ายในหมู่บ้าน โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.