เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,327,003 hits to-date.   This site has seen 121,327,003 hits to-date.   This site has seen 121,327,003 hits to-date.   This site has seen 121,327,003 hits to-date.   This site has seen 121,327,003 hits to-date.   This site has seen 121,327,003 hits to-date.   This site has seen 121,327,003 hits to-date.   This site has seen 121,327,003 hits to-date.   This site has seen 121,327,003 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา รับมอบเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ พิมพ์

     ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มอบเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 เครื่อง ให้กับเทศบาลเมืองศรีราชา นำไปติดตั้งตามแหล่งน้ำในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Image

     วันนี้ (25 ก.ย.61) นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยนายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานเทศบาล และชุมชนเทศบาลทั้ง 12 ชุมชน ร่วมรับมอบเครื่องกลอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 เครื่อง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีพลเรือโท นิรุตน์ หงศ์ประเสริฐ คณบดี คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ ผศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น รองคณบดีฝ่ายการฝึก โครงการพิเศษและพัฒนานวัตกรรม คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา ร่วมส่งมอบเครื่องในครั้งนี้
     โครงการมอบเครื่องกลอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนโดยชุมชนและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อีกทั้งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
     ด้าน ผศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น รองคณบดีฝ่ายการฝึก โครงการพิเศษและพัฒนานวัตกรรม คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวว่า เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำแนวตั้ง อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์จ่ายตรงไปยังชุดควบคุมมอเตอร์ที่ขับตรงกับใบพัด โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ สำหรับสะสมพลังงาน โดยมอเตอร์หมุนใบพัดทำให้น้ำบริเวณรอบๆ เกิดการไหล ส่งผลให้บริเวณกึ่งกลางใบพัดเกิดสภาวะสุญญากาศ อากาศจากบริเวณเหนือผิวน้ำสามารถไหลผ่านแกนเพลากลวง และถูกใบพัดปั่นให้กลายเป็นฟองขนาดเล็กสัมผัสกับน้ำได้ดี
     โดยเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 300 w จำนวน 2 แผง, DC เบรกเกอร์, ชุดควบคุม MPPT, DC มอเตอร์ 500 W, ใบพัด, เพลากลวง,โครงสร้าง และทุ่นลอยน้ำ (รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 kg) จำนวน 2 ทุ่น ซึ่งเบื้องต้นใช้งบประมาณในการสร้าง 40,000 บาท และในอนาคตหากพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว อาจจะจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจต่อไป
     นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวว่า โครงการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอศรีราชา เริ่มประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นขยะ น้ำเสีย หรืออากาศที่เป็นพิษ  ซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากที่สุด เนื่องจากความเจริญเติบโตของบ้านเมือง ซึ่งนำมาซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม, ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้น, น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเน่า, น้ำทะเลมีกลิ่นเหม็น ไม่น่าลงเล่นน้ำ, สภาพชายหาดและป่าชายเลนทรุดโทรม
     โดยครั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีราชา ได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ในการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลศรีราชา โดยได้มอบเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.