เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 124,914,309 hits to-date.   This site has seen 124,914,309 hits to-date.   This site has seen 124,914,309 hits to-date.   This site has seen 124,914,309 hits to-date.   This site has seen 124,914,309 hits to-date.   This site has seen 124,914,309 hits to-date.   This site has seen 124,914,309 hits to-date.   This site has seen 124,914,309 hits to-date.   This site has seen 124,914,309 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีมอบเงินอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ พิมพ์

     ชลบุรี จัดพิธีมอบเงินอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชลบุรี

Image

     วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยมีกิจกรรมรณรงค์การเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2561 การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มียอดรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 488,106 บาท
     ในการนี้ จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชลบุรี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนต้องโอกาส พิการหรือกำพร้า ได้รับทุนอุปการะดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามวัย จำนวน 300 ทุนๆละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 360,000 บาท โดยให้อำเภอคัดเลือกเด็กตามแนวทางและจำนวนที่กำหนด
     และในวันนี้ จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังกล่าว โดยมีนายอำเภอ 11 อำเภอ เป็นผู้รับเงินแทนเพื่อไปมอบให้เด็กที่ได้คัดเลือกไว้ตามจำนวนเป้าหมาย ดังนี้ อำเภอเมืองชลบุรี 22 ราย เป็นเงิน 26,400 บาท อำเภอพนัสนิคม 75 ราย เป็นเงิน 90,000 บาท อำเภอพานทอง 33 ราย เป็นเงิน 39,600 บาท อำเภอบ่อทอง 27 ราย เป็นเงิน 32,400 บาท อำเภอหนองใหญ่ 14 ราย เป็นเงิน 16,800 บาท อำเภอบ้านบึง 17 ราย เป็นเงิน 20,400 บาท อำเภอศรีราชา 31 ราย เป็นเงิน 37,200 บาท อำเภอบางละมุง 41 ราย เป็นเงิน 49,200 บาท อำเภอสัตหีบ 23 ราย เป็นเงิน 27,600 บาท อำเภอเกาะจันทร์ 13 ราย เป็นเงิน 15,600 บาท และอำเภอเกาะสีชัง 4 ราย เป็นเงิน 4,800 บาท

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.