เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 125,492,333 hits to-date.   This site has seen 125,492,333 hits to-date.   This site has seen 125,492,333 hits to-date.   This site has seen 125,492,333 hits to-date.   This site has seen 125,492,333 hits to-date.   This site has seen 125,492,333 hits to-date.   This site has seen 125,492,333 hits to-date.   This site has seen 125,492,333 hits to-date.   This site has seen 125,492,333 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายเตรียมความพร้อมคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล พิมพ์

     วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 นายภคัรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Image

     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ“Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจ สร้างความตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวพระดำริของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่เป็นปราการสำคัญที่สุดในการคัดกรอง สอดส่องดูแล ตลอดจนปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิทัล รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม       สำหรับโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเดินสายให้ความรู้ในการใช้สื่อดิจิทัล ผ่านนิทรรศการ และการจัดเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่นจริยธรรมและมารยาทในการใช้สื่อโซเชียล การใช้ธุรกรรมออนไลน์ (Internet Banking)  การเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล การทำธุรกิจบนสื่อออนไลน์  พฤติกรรมเสี่ยงผิดกฎหมาย  การพนันออนไลน์  และการปกป้องความเป็นส่วนตัว
 นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังเตรียมจัดกิจกรรมประกวดสื่ออินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอมุมมองแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล และจัดทำรายการสาระความรู้เกี่ยวกับการเสพสื่ออย่างถูกต้องในยุคปัจจุบัน เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตื่นตัว และสร้างการรับรู้ในเรื่องการใช้และการป้องกันภัยจากสื่อดิจิทัลในหมู่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
      ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ข่าวสารการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  www.crahdfamily.com

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 24 มิถุนายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.