• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 114,318,534 hits to-date.   This site has seen 114,318,534 hits to-date.   This site has seen 114,318,534 hits to-date.   This site has seen 114,318,534 hits to-date.   This site has seen 114,318,534 hits to-date.   This site has seen 114,318,534 hits to-date.   This site has seen 114,318,534 hits to-date.   This site has seen 114,318,534 hits to-date.   This site has seen 114,318,534 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข พิมพ์

     สาธารณสุขชลบุรี จัดแถลงข่าว โครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข

Image

     วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
     ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีแนวคิด “การสร้างเสริมสุขภาพของตนเองเป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคน” โดยบุคลากรทางการแพทย์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เริ่มให้ความสำคัญในการ สร้าง นำ ซ่อม สุขภาพ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนเองและของรัฐบาล
     นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี อยู่ในเส้นทางการวิ่งสายภาคตะวันออก E2 ซึ่งเริ่มวิ่งจากอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ผ่านจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง เรื่อยมา และวิ่งผ่านจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชลบุรีมาร่วมวิ่งกับทางคณะนักวิ่งเพื่อ สร้างสุขภาพ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เส้นทางถนนสุขุมวิท เริ่มจากหน้ากองการบินทหารเรือ อำเภอสัตหีบ มาสิ้นสุด ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เริ่มจากที่ว่าการอำเภอบางละมุง ผ่านศรีราชา บางแสน สะพานชลมารควิถี สิ้นสุดที่ ลานพระบรมรูปราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีพิธีรับมอบคฑา จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เชิญร่วมส่งคฑาและทีมนักวิ่งจังหวัดชลบุรี เวลา 5.00 น. ไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ต่อด้วยการรวมพลังชาวชลบุรี ร่วม ก้าว-เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ในงาน “มหกรรมหมอชวนวิ่ง ชลบุรีสุขภาพดี”
     ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ข้าราชการทุกหมู่เหลา เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ Mini marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร จุด Start-Finish บริเวณ สวนตำหนักน้ำ เส้นทางวิ่งบนสะพานชลมารควิถี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยสนับสนุนกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดชลบุรี จำนวน 200 บาท ได้เสื้อหมอชวนวิ่ง 1 ตัว โดยติดต่อได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่งที่อยู่ใกล้บ้าน ทั้งนี้รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไป
     นายอภิรัต  กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชน มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความ ไม่สมดุลระหว่างจำนวนคนไข้และศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี แพทยสภา  และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทยสภาจึงได้ จัดโครงการหมอชวนวิ่ง โดยแต่ละจังหวัดจะจัดให้มีการเดิน-วิ่ง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ผู้วิ่งหลักจะถือคฑาบรรจุธงสัญญลักษณ์แล้วส่งต่อกันแต่ละจังหวัด และสำหรับจังหวัดชลบุรีจะรับคฑาฯ ต่อจากจังหวัดระยองในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยวิ่งเป็นช่วงๆ ต่อกันสิ้นสุดที่ อำเภอบางละมุง และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เริ่มจากที่ว่าการอำเภอบางละมุง ผ่านศรีราชา บางแสน สะพานชลมารควิถี สิ้นสุดที่ ลานพระบรมรูปราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ 5) หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ในเวลา 5.00 น. ทีมวิ่งหลักจะวิ่งจากอำเภอเมืองชลบุรี ไปส่งคฑาฯ ต่อให้กับจังหวัดสมุทรปราการที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดกิจกรรม “มหกรรมหมอชวนวิ่ง ชลบุรีสุขภาพดี” ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะเน้นการสร้างสุขภาพ ไม่ใช่การแข่งขัน โดยผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะสามารถร่วมลุ้นจับรางวัลมากมาย
     ทั้งนี้ สามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรม หมอชวนวิ่งได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง ใกล้บ้าน โดยจำหน่ายเสื้อในราคา 200 บาท ทั้งนี้ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล
ที่ขาดแคลนต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 23 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.