• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 114,301,257 hits to-date.   This site has seen 114,301,257 hits to-date.   This site has seen 114,301,257 hits to-date.   This site has seen 114,301,257 hits to-date.   This site has seen 114,301,257 hits to-date.   This site has seen 114,301,257 hits to-date.   This site has seen 114,301,257 hits to-date.   This site has seen 114,301,257 hits to-date.   This site has seen 114,301,257 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รพ.สมเด็จฯ จัดโครงการปรับความคิดแก้วิกฤติพลังงาน พิมพ์

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจัดโครงการฝึกอบรม การปรับความคิดแก้วิกฤติพลังงาน

Image

     ที่  ห้องประชุมลีลาวดี ๑ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการปรับความคิดแก้วิกฤติพลังงาน ตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นอาคารควบคุมที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
     โดยต้องดำเนินการจัดการพลังงานภายในอาคาร และในการดำเนินการจัดการพลังงานนั้น บุคลากรทุกคนต้องมีความตระหนักในการใช้พลังงาน รับทราบนโยบายการจัดการพลังงานของโรงพยาบาล แนวทางการจัดการพลังงานของโรงพยาบาล และมีความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นในการประหยัดพลังงาน เพื่อให้การจัดการพลังงานภายในอาคารประสบความ สำเร็จและโรงพยาบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้  ดังนั้น คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานเห็นความสำคัญในการ จัดการองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการจัดการพลังงาน  จึงได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ การปรับความคิด ในการประหยัดพลังงาน เพื่อนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบที่มาและความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  บุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล แพทย์ใช้ทุน เจ้าหน้าที่ประจำ เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้านของบริษัทผู้รับจ้างในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงาน  การจัดโครงการในครั้งนี้แบ่งออกเป็นการทำความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่องของสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน และ อนาคต  พฤติกรรมการประหยัดพลังงานของคนไทยที่เข้าใจผิด และ การให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการประหยัดพลังงานอย่างง่ายในที่ทำงานและที่บ้าน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์  รักษาสัตย์   อาจารย์ประจำ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรของโรงพยาบาลในวันนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 23 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.