• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 133,601,880 hits to-date.  This site has seen 133,601,880 hits to-date.  This site has seen 133,601,880 hits to-date.  This site has seen 133,601,880 hits to-date.  This site has seen 133,601,880 hits to-date.  This site has seen 133,601,880 hits to-date.  This site has seen 133,601,880 hits to-date.  This site has seen 133,601,880 hits to-date.  This site has seen 133,601,880 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รมช.คมนาคม เปิดโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง พิมพ์

     รมช.คมนาคม  เปิดโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ  ที่สำคัญเป็นการประหยัดพลังงานและลดปัญหาการจราจรที่แออัดบนท้องถนน 

Image

     วันนี้(25 ต.ค.) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานเปิดดำเนินโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมี ร้อยตำรวจตรี มนตรี  ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
     ด้าน เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง   กล่าวว่า  โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ที่ดำเนินการบนพื้นที่ 600 ไร่  ตั้งอยู่ระหว่างท่าเทียบเรือชุด BและชุดC โดยมีพื้นที่กองเก็บตู้สินค้าได้มากถึง 28,000 TEU และลักษณะของ Rail Yard  ที่มีการติดตั้งรางรถไฟที่มีลักษณะเป็นพวงราง จำนวน 6 ราง ทำให้สามารถจอดขบวนรถไฟและรางละ 4 ขบวน รวมเป็น 8 ขบวน
     นอกจากนั้นมีการติดตั้งเครื่องมือยกขนตู้สินค้าชนิดเดินบนราง   ที่ทำงานคร่อมรางรถไฟได้ทั้ง 6 รางในเวลาเดียวกันด้วย
     เรือโท ยุทธนา  กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการนี้ มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น รวมถึงการติดตั้งเครื่องมือยกขนตู้สินค้าขึ้นลงรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับโครงการการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จากสถานีรถไฟแหลมฉบังเข้าสู่พื้นที่โครงการ  ระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตร และมีเป้าหมายแผนการลงทุนในโครงการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เพื่อรองรับตู้สินค้าได้ถึง 1 ล้าน TEU ต่อปี และระยะที่ 2 สามารถรองรับตู้สินค้าได้ถึง 2 ล้าน TEU ต่อปี และเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มสัดส่วนการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ด้วยระบบรางได้ถึง 25 % ในอนาคตอีกด้วย
     ด้าน ร.ต.ต.มนตรี  ฤกษ์จำเนียร  กล่าวว่า  โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลที่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง จากถนนมาเป็นทางราง เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศ ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น รวมทั้ง ลดปัญหาการจราจรที่แออัดและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว
     นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   กล่าวว่า  โครงการดังกล่าว ถือว่าเป็นมติใหม่ในการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยต่อเชื่อมระบบรางเข้ากับระบบเรือ  ซึ่งจะมีขบวนรถไฟที่บรรทุกตู้สินค้าคอนเทนเนอร์จากลาดกระบัง ปีละ 1-2  ล้านตู้  จากนั้นตู้สินค้าก็จะถูกขนถ่ายลงสู่เรือเดินทะเล ซึ่งการขนส่งสินค้าด้วยวิธีดังกล่าวจะแก้ไขปัญหา ความแออัดบนท้องถนน และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพราะการขนส่งด้วยรถไฟจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง นอกจากนั้น เพื่อเป็นการรองรับโครงการ EEC. ในอนาคต ที่จะมีโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง เฟสที่ 3
     สำหรับการเปิดโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟครั้งนี้ จะเป็นการลดการขนส่งสินค้าทางถนนได้จำนวนมาก  เนื่องจากรถไฟ 1 ขบวนสามารถบรรทุกตู้สินค้าได้ 40  ตู้  ดังนั้นจะไม่มีรถหัวลากจำนวน 40 คันบนท้องถนน นอกจากนั้นการเดินทางจากไอซีดีลาดกระบังมาท่าเรือแหลมฉบัง ใช้เวลาเพียง 1ชั่วโมงเศษซึ่งจะเป็นการประหยัดพลังงาน ซึ่งปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังส่งตู้สินค้าออก ปี ละ 7 ล้านตู้  ซึ่งจะเห็นได้ว่า เกือบร้อยละ 20 ของการขนส่งตู้มาที่ท่าเรือแหลมฉบัง สะดวกและไม่เพิ่มภาระการจราจรบนท้องถนน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 24 สิงหาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.