• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 133,595,967 hits to-date.  This site has seen 133,595,967 hits to-date.  This site has seen 133,595,967 hits to-date.  This site has seen 133,595,967 hits to-date.  This site has seen 133,595,967 hits to-date.  This site has seen 133,595,967 hits to-date.  This site has seen 133,595,967 hits to-date.  This site has seen 133,595,967 hits to-date.  This site has seen 133,595,967 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ จัดสัมมนาทบทวนผลการดำเนินงานประจำปี พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

Image

     ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์เกตุวัตถานายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งกลุ่มสัมมนาเป็นประชาชนผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินการของเทศบาลทบทวนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของเทศบาลให้มีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็วถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงเน้นการตรวจสอบความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตเทศบาลมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมด้านการบริการประชาชน โดยแต่ละกองได้นำเสนอ โครงการ ที่ดำเนินงานมา อาทิ โครงการอบรมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนโครงการอบรมภาษาต่างประเทศโครงการงานรักษาความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาล ตำบลบางพระ การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเป็นต้น โดยมีประธานชุมชน ตัวแทนกรมส่งเสริมท้องถิ่นอำเภอ ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในกองต่างๆเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 24 สิงหาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.