• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 133,596,543 hits to-date.  This site has seen 133,596,543 hits to-date.  This site has seen 133,596,543 hits to-date.  This site has seen 133,596,543 hits to-date.  This site has seen 133,596,543 hits to-date.  This site has seen 133,596,543 hits to-date.  This site has seen 133,596,543 hits to-date.  This site has seen 133,596,543 hits to-date.  This site has seen 133,596,543 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รพ.สมิติเวชศรีราชา ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พิมพ์

     โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

Image

 

     โดยได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่บริเวณชั้น 6 อาคาร A ซึ่งเป็นบริเวณห้องพักผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นเหตุการณ์ ได้ปฏิบัติตามแผนการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล ในเบื้องต้นต่อไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงประสานไปยังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองศรีราชาขอสนับสนุนรถดับเพลิงและรถกระเช้าโดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและพนักงาน ผ่านทางบันไดหนีไฟ รถกระเช้า ไปยังจุดรวมพล เพื่อตรวจสอบและคัดแยกผู้ป่วย สำหรับการดูแลในเบื้องต้น และสำหรับผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของบุคลากรโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ได้รับการสนับสนุนจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติ การป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกวิธี รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นสิ่งที่บุคลากรของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เน้นย้ำและถือปฏิบัติ ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง และเป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการควบคุมความปลอดภัยทุกสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้มารับบริการ ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น ที่เข้ามารับบริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนด้วยเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการควบคุมความปลอดภัยทุกสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้มารับบริการ ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น ที่เข้ามารับบริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 24 สิงหาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.