• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,138,497 hits to-date.  This site has seen 128,138,497 hits to-date.  This site has seen 128,138,497 hits to-date.  This site has seen 128,138,497 hits to-date.  This site has seen 128,138,497 hits to-date.  This site has seen 128,138,497 hits to-date.  This site has seen 128,138,497 hits to-date.  This site has seen 128,138,497 hits to-date.  This site has seen 128,138,497 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพระ พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

Image

     ที่  ห้องประชุมศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ นายจงรัก  สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระ โดยรองนายกเทศมนตรีได้กล่าวสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปกครอง ถึงการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนภายในศูนย์ โดยเฉพาะเรื่องอาหารกลางวันซึ่งทางเทศบาลได้ให้ความสำคัญเน้นย้ำต้องให้นักเรียนได้ทานอิ่ม และรับสารอาหารครบ 5 หมู่ มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ซึ่งผู้ปกครองยังสามารถเข้าไปเยี่ยมดูการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กได้ตลอดเวลา จากนั้นครูผู้ดูแลเด็กได้ฝากถึงผู้ปกครองในเรื่องโรคระบาดต่างๆ บางครั้งต้องมีการร่วมด้วยช่วยกันสังเกตุอาการผิดปกติของบุตรหลาน เพื่อให้ได้รับการรักษาและจะไม่ติดต่อไปยังนักเรียนคนอื่น รวมถึงเรื่องเวลาในการรับส่งบุตรหลานที่โรงเรียนอีกด้วย โดยในปีการศึกษานี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระมีนักเรียนทั้งสิ้น 61 คน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.