• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,139,346 hits to-date.  This site has seen 128,139,346 hits to-date.  This site has seen 128,139,346 hits to-date.  This site has seen 128,139,346 hits to-date.  This site has seen 128,139,346 hits to-date.  This site has seen 128,139,346 hits to-date.  This site has seen 128,139,346 hits to-date.  This site has seen 128,139,346 hits to-date.  This site has seen 128,139,346 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีราชา พิมพ์

     อำเภอศรีราชา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

Image

     ที่ศาลาประชาคมหลังเล็กที่ว่าการอำเภอศรีราชา ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 โดยก่อนการประชุม นายชัยยศหงษ์ขจรผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ได้มอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ศรีราชาจำนวน 30,000 บาท และยังมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองส้วมสะอาดได้มาตรฐานสะอาดพร้อมเพรียงและปลอดภัย ให้กับ 14 บริษัทในเขตท่าเรือแหลมฉบัง
     จากนั้นนายนิติ  วิวัฒน์วานิชนายอำเภอศรีราชาจึงเป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุม ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่เกี่ยวกับสินค้าการเกษตรด้วยอำเภอศรีราชาได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรีว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อว่าเกษตรกรที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรจะเข้ามายื่นข้อร้องเรียนต่อรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆในส่วนกลางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นภารกิจสำคัญดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ดำเนินการติดตามสาระสำคัญของข้อร้องเรียนอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดให้ประสานเพื่อหาทางแก้ไขเยียวยาต่อไปรวมถึงประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึง เจตนารมณ์ของรัฐบาลรวมทั้งมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่จะดำเนินการทั้งระบบและยั่งยืน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.