• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,142,246 hits to-date.  This site has seen 128,142,246 hits to-date.  This site has seen 128,142,246 hits to-date.  This site has seen 128,142,246 hits to-date.  This site has seen 128,142,246 hits to-date.  This site has seen 128,142,246 hits to-date.  This site has seen 128,142,246 hits to-date.  This site has seen 128,142,246 hits to-date.  This site has seen 128,142,246 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทลฉ. เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนบริหารท่าเทียบเรือ F พิมพ์

     ทลฉ. เชิญชวนเอกชน ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนก่อสร้างบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ F ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  เริ่ม 5-19 พ.ย. นี้ ตั้งแต่ 9.00 น.-12.00 น.และ13.00 น.-15.00 น. ณ กองแผนงาน อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง

Image

     ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เผยว่า ขณะนี้ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)ได้มีประกาศ เชิญชวนการคัดเลือก การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ( Eastern Economic Corridor )  ในส่วนของท่าเทียบเรือ  F  ท่าเรือแหลมฉบัง
     เนื่องจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีแผนพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2560 ของกระทรวงคมนาคม อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นประตูการค้าของนักลงทุนสู่ เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และลาว
     นอกจากนั้น ยังเป็นจุดเชื่อมโยงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและตะวันตก (East West Corridor ) ไปสู่จีนตะวันตก จีนตอนใต้ และอินเดีย ตลอดจนเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการคมนาคมขนส่งกระจายสินค้าของเอเชีย
     ร.ต.ต.มนตรี  กล่าวต่อไปว่า  โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ประกอบด้วย การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งโครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื่องที่จำเป็นต่างๆ อย่างพอเพียงและมีความพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณตู้สินค้าทางเรือ การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และสินค้าประเภทต่างๆ ได้ทันท่วงที โดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นท่าเรือน้ำล้ำสมัยด้วยการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัตโนมัติ ตลอดจนผสมผสานให้เป็นท่าเรือที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม
     ดังนั้น การท่าเรือแห่งประเทศไทย  จึงมีความประสงค์ที่จะเชิญชวนเอกชนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ F ในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ F1 และ F2) โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี  โดยเอกสารการคัดเลือกเอกชนจะเริ่มขายวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ถึง วันจันทร์ที่ 19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา  9.00 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ณ กองแผนงาน อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  โทรศัพท์ +66 3840 9135 โทรสาร +663849 0146 โดยรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ และขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนสามารถดูได้ตามเว็บไซด์แนบนี้ www. Laemchabangport.com และ www.eeco.or.th

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.