• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,136,613 hits to-date.  This site has seen 128,136,613 hits to-date.  This site has seen 128,136,613 hits to-date.  This site has seen 128,136,613 hits to-date.  This site has seen 128,136,613 hits to-date.  This site has seen 128,136,613 hits to-date.  This site has seen 128,136,613 hits to-date.  This site has seen 128,136,613 hits to-date.  This site has seen 128,136,613 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ผู้ว่าชลบุรี ให้โอวาทในงานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง พิมพ์

     วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Image

     จากการที่ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น ปัจจุบันมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 85 คน ในการนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ได้ดำเนินการเปิดการเรียน การสอนประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้เชิญนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนผู้สูงอายุในงานปฐมนิเทศครั้งนี้
     โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรวจประชากรผู้สูงอายุในชุมชนที่มีตามทะเบียนราษฎร เพื่อนำผู้สูงอายุติดบ้านที่อยู่ในชุมชนเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อลดภาวะซึมเศร้า เพิ่มคุณค่าในตนเอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน โดยได้รับการดูแลจากเทศบาลนครแหลมฉบัง มีนายลออ สมุทรสินธุ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และมีทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นผู้ทำหลักสูตรให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 5 มิติของผู้สูงอายุ เมื่อเรียนจบในแต่ละปี ทางโรงเรียนมีการมอบเกียรติบัตร “ปริญญาชีวิต” ให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการสอบและจำนวนวันที่มาเยนไม่น้อยกว่า 50 % ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุมาโรงเรียน รวมถึงมีคะแนนดาวขยันให้กับผู้ที่มาเรียนมากที่สุด
ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.