• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 120,846,278 hits to-date.   This site has seen 120,846,278 hits to-date.   This site has seen 120,846,278 hits to-date.   This site has seen 120,846,278 hits to-date.   This site has seen 120,846,278 hits to-date.   This site has seen 120,846,278 hits to-date.   This site has seen 120,846,278 hits to-date.   This site has seen 120,846,278 hits to-date.   This site has seen 120,846,278 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
แพทย์อาสาพัฒนาชุมชน พิมพ์

     คณะนิสิตแพทย์ จัดโครงการแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ภาคตะวันออก ที่  สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา

Image

      นายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีผไท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิด โครงการแพทย์อาสาพัฒนาชุมชนประจำปี 2561 ภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยปัจจุบันระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วย ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงผลักดันและเน้นการพัฒนาด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการประกอบวิชาชีพแพทย์นอกจากความรู้ทางด้านการรักษาผู้ป่วยการมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพแล้ว การร่วมพัฒนาและปฏิบัติตามระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ย่อมทำให้เกิดการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยในปัจจุบัน
     ซึ่งโครงการในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ในด้านของการมีจิตสาธารณะต่อสังคม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบแพทย์สาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป โดยในโครงการ ได้มีบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรอง โรคเบาหวาน ตรวจวัดดัชนีมวลกาย การให้คำปรึกษา ทางการแพทย์ และตรวจรักษา ในเบื้องต้น รวมถึง การสาธิต การทำ CPR ปั๊มหัวใจ เพื่อช่วยผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 20 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.