เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 125,489,885 hits to-date.   This site has seen 125,489,885 hits to-date.   This site has seen 125,489,885 hits to-date.   This site has seen 125,489,885 hits to-date.   This site has seen 125,489,885 hits to-date.   This site has seen 125,489,885 hits to-date.   This site has seen 125,489,885 hits to-date.   This site has seen 125,489,885 hits to-date.   This site has seen 125,489,885 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรีจัดพิธีบวงสรวงวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์

     วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 จังหวัดชลบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี  

Image

     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนชาวชลบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2311 เป็นวันสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ จนได้สมัญญาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชกรณียกิจทีสำคัญคือการกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พลแล้ว ทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้นธนบุรี ได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมา หลังจากเสียกรุงแก่พม่าเพียง 7 เดือน อาณาประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้น ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2311 ทรงพระนามว่าพระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขนานนามพระองค์ ติดปากว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานี รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ 15 ปี  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางรัฐบาล อีกทั้งปวงประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพากันถวายพระเกียรติ ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของพระองค์ ให้เป็นวันระลึก “วันตากสินมหาราช” ต่อไป
     นอกจากนี้ วันใหญ่อินทราม พระอารามหลวง ได้จัดตั้งกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ 2515 ซึ่งมีท่านเจ้าคุณ พระราชพรหมาจารย์ (เจ้ารัส ภฺทโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม ปัจจุบันพระราชสิทธิมล เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง เป็นประธานกรรมการทุนนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีคามประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยทุนการศึกษาได้จากเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
     สำหรับในปีนี้ได้มีโรงเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษามีจำนวน 19 แห่ง 176 ทุน เป็นเงินจำนวน 253,500 บาท โดยแบ่งออกเป็นระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จำนวน 110 ทุนๆละ 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 49 ทุนๆละ 1,500 บาท และระดับ ปวช. จำนวน 3 ทุนๆละ 2,000 บาท ทุนระดับ ปวส. จำนวน 3 ทุนๆละ 3,000 บาท ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆละ 3,000 บาท และทุนเรียนนิติศาสตร์ จำนวน 1 ทุนๆละ 25,000 บาท

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 24 มิถุนายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.