เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 125,488,397 hits to-date.   This site has seen 125,488,397 hits to-date.   This site has seen 125,488,397 hits to-date.   This site has seen 125,488,397 hits to-date.   This site has seen 125,488,397 hits to-date.   This site has seen 125,488,397 hits to-date.   This site has seen 125,488,397 hits to-date.   This site has seen 125,488,397 hits to-date.   This site has seen 125,488,397 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา ประชุมแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง พิมพ์

     ที่  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชานายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานในการประชุมแผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง จังหวัดชลบุรี

Image

     ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้งเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมดำเนินการตามแผนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกส่วนร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่นหมู่บ้านชุมชนและประชาชนกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะต้นทางเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนกำหนดจุดรวบรวมขยะของหมู่บ้านชุมชนเพื่อความสะดวกในการเก็บ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จะมีการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดระยะเวลาการเก็บขนขยะแยกตามประเภทให้มีถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 24 มิถุนายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.