เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 125,501,338 hits to-date.   This site has seen 125,501,338 hits to-date.   This site has seen 125,501,338 hits to-date.   This site has seen 125,501,338 hits to-date.   This site has seen 125,501,338 hits to-date.   This site has seen 125,501,338 hits to-date.   This site has seen 125,501,338 hits to-date.   This site has seen 125,501,338 hits to-date.   This site has seen 125,501,338 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนดาราสมุทร พิมพ์

     โรงเรียนดาราสมุทร ทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6   เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักการออกกำลังกายให้มากขึ้น

Image

     ที่โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6   โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านกีฬา  รวมถึงกติกา  และมารยาทในการเล่น  เพื่อให้นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม  แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย   และมีความสามัคคีในหมู่คณะ   และเพื่อให้นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการเล่นกีฬา  เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อทำการคัดเลือกนักกีฬาสำหรับเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ ระดับจังหวัด  และระดับประเทศต่อไป    ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 สี  ได้แก่  สีแดง /  สีเขียว / สีฟ้า  สีชมพู  สีม่วง และสีเหลือง   และทำการแข่งขันทั้งหมด 52 รายการ  โดยบรรยากาศ ภายใยงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานของ นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 24 มิถุนายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.