• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,317,034 hits to-date.  This site has seen 128,317,034 hits to-date.  This site has seen 128,317,034 hits to-date.  This site has seen 128,317,034 hits to-date.  This site has seen 128,317,034 hits to-date.  This site has seen 128,317,034 hits to-date.  This site has seen 128,317,034 hits to-date.  This site has seen 128,317,034 hits to-date.  This site has seen 128,317,034 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดห้องทันตกรรมในโรงเรียน พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วม กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ  ศรีราชา เปิดห้องทันตกรรมในโรงเรียน

Image

 

     ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายธานี  รัตนานนท์นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเปิด ห้องทันตกรรม สำหรับนักเรียน โดยนางปทุมรัตน์  รัตนธารี ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีราชา เปิดเผยว่าห้องทันตกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นจาก การให้บริการทันตกรรม สำหรับเด็ก ของทางเทศบาลยังขาดแคลนบุคลากร จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อให้บริการได้ครอบคลุม กับเด็กในเรื่องทันตสุขภาพ จึงได้มี การจัดสร้างห้อง ทันตกรรมขึ้น โดยขณะนี้ มีอยู่ 3 แห่งคือที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมและโรงเรียนดวงมณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียน ที่ไม่ต้องเดินทาง ไปที่ศูนย์ทันตกรรม แต่จะมีบุคลากรมาให้บริการ ที่โรงเรียน โดยจะให้บริการ นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 เพราะที่ผ่านมาพบว่าเด็กนักเรียน มีฟันแท้ผุเยอะขึ้น จึงต้องมีการดูแล การตั้งแต่เริ่มต้น และทั่วถึง ทั้งนี้จะมีบุคลากร ทางทันตกรรม จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มาให้บริการ ทั้ง 3 โรงเรียน สลับกันไป

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.