• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 128,313,717 hits to-date.  This site has seen 128,313,717 hits to-date.  This site has seen 128,313,717 hits to-date.  This site has seen 128,313,717 hits to-date.  This site has seen 128,313,717 hits to-date.  This site has seen 128,313,717 hits to-date.  This site has seen 128,313,717 hits to-date.  This site has seen 128,313,717 hits to-date.  This site has seen 128,313,717 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สานใจไทยใจหนึ่งเดียว พิมพ์

     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีจัดโครงการสานใจไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดองประจำปีงบประมาณ 2562

Image

     ที่ ศาลาประชาคมหลังเล็ก อำเภอศรีราชานายนิติ วิวัฒน์วานิชนายอำเภอศรีราชาเป็นประธาน เปิดโครงการสานใจไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดองประจำปีงบประมาณ 2562 โดยโครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามสัญญาประชาคมหรือความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองของรัฐและเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจชี้แจงกับประชาชนให้ประชาชนได้รับรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นสื่อกลางให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้รับข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของประชาชน และเพื่อให้มีการศึกษาการดำเนินชีวิตโดยนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตสู่ความยั่งยืน เป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมันจะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติโดยใช้พื้นฐานของประชาชนที่มีความรักความสามัคคีปรองดองมีความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องเหมาะสมสร้างโครงสร้างทางสังคมใหม่ โดยมีผู้ร่วมโครงการจำนวน 120 คน
     ซึ่งภายในมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนการบรรยายการดำเนินชีวิตโดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางและลานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 กรกฎาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.