เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,328,683 hits to-date.   This site has seen 121,328,683 hits to-date.   This site has seen 121,328,683 hits to-date.   This site has seen 121,328,683 hits to-date.   This site has seen 121,328,683 hits to-date.   This site has seen 121,328,683 hits to-date.   This site has seen 121,328,683 hits to-date.   This site has seen 121,328,683 hits to-date.   This site has seen 121,328,683 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปตท. จัดกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมคลังก๊าซเขาบ่อยา พิมพ์

     บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  จัดกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา คืบหน้าประมาณ 40 % แล้ว เพื่อสร้างความเจริญในพื้นที่

Image

     วันที่ 25 ก.พ.62 นายชัยยศ หงส์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ในนามของผู้จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมคลังฯ ได้กิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ของปี  2562 โดยมีผู้นำชุมชน,ชุมชน รอบพื้นที่คลังน้ำมัน และเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
     นายชัยยศ กล่าวว่า ตามที่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและวางท่อพาราไซลีนของคลังน้ำมันศรีราชา ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา และปัจจุบันได้มีโครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเกือบ 40% แล้ว โดย บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการ ซึ่งการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมคลังฯ
     โดยในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและในระยะดำเนินการของโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อที่ ปตท. สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาโครงการพลังงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
     นายชัยยศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อเสนอแนะของชาวบ้านที่เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ชุมชนมีความพอใจในขั้นตอนการดำเนินการที่ผ่านมา ไม่มีปัญหาและผลกระทบแต่อย่างไร นอกจากนั้นเป็นการสร้างความเจริญในพื้นที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและทำให้ประชาชนมีงานทำด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.