เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 159,797,388 hits to-date.   This site has seen 159,797,388 hits to-date.   This site has seen 159,797,388 hits to-date.   This site has seen 159,797,388 hits to-date.   This site has seen 159,797,388 hits to-date.   This site has seen 159,797,388 hits to-date.   This site has seen 159,797,388 hits to-date.   This site has seen 159,797,388 hits to-date.   This site has seen 159,797,388 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สภาฯ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียต่อ พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2562

Image

     ที่  ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัยทิมกระจ่าง ประธานสภาเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2562 โดยในที่ประชุม นายปรีชาเรืองอร่าม รองนายก เทศมนตรีเมืองศรีราชาได้เสนอเรื่องพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเมืองศรีราชา เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ. ศ. 2562 ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์ น้ำเน่าเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ อันมีสาเหตุจากการประกอบกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีการก่อสร้างอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่ อาคารสรรพสินค้าและอื่นๆ เทศบาลเมืองศรีราชา จึงได้เร่งดำเนินการปรับปรุง ฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่แล้วให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว ต้องมีต้นทุน ค่าใช้จ่าย รวมถึงการบริหารจัดการ เทศบาลเมืองศรีราชาจึงเห็นควรนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ตามนโยบายรัฐบาลเข้ามาใช้ เพื่อให้การบริหารสิ่งแวดล้อมทางน้ำของเทศบาลเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติเรื่อง ดังกล่าว เพื่อนำรายได้ มาสมทบสนับสนุนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตามแนวทางดังกล่าว โดยในที่ประชุมสภา ได้มีการรับหลักการ ดังกล่าว รวมถึง แปรญัตติ และสภา มีความเห็นชอบ ในการร่างเป็นเทศบัญญัติ การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ. ศ. 2562 ของเทศบาลต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.