เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,321,452 hits to-date.   This site has seen 121,321,452 hits to-date.   This site has seen 121,321,452 hits to-date.   This site has seen 121,321,452 hits to-date.   This site has seen 121,321,452 hits to-date.   This site has seen 121,321,452 hits to-date.   This site has seen 121,321,452 hits to-date.   This site has seen 121,321,452 hits to-date.   This site has seen 121,321,452 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมท้องถิ่น  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เน้นเชิญชวนและรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

Image

 

      ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมท้องถิ่น  ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยในที่ประชุมได้เน้นไปที่ การเชิญชวนและรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การตรวจสอบรายชื่อ และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการจัดคูหาเลือกตั้ง พร้อมนำเสนอเรื่องต้นแบบเมืองปลอดภัย 6 มิติดิจิตอล และเรื่องการรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2562 โดยจะกำหนดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 พร้อมมีการรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม การพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณนี้ อาทิ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน การอบรมแกนนำสุขภาพ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีบุคลากร การส่งเสริมอาชีพประมง การพัฒนาก่อสร้างถนน ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น และได้มีการรับฟังข้อเสนอถึงปัญหาความต้องการในชุมชน เพื่อให้ทางคณะผู้บริหารได้นำปัญหาความต้องการของประชาชนไปพิจารณาเพื่อเร่งปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอ ปัญหาความต้องการ เพื่อนำนโยบายของรัฐบาล ส่วนราชการและเทศบาลไปแจ้งให้ชุมชนทราบและเผยแพร่ต่อไป รวมทั้งให้เป็นไปตรมวิสัยทัศน์ของเทศบาลบาลที่เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และ โปร่งใส

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.