เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,325,995 hits to-date.   This site has seen 121,325,995 hits to-date.   This site has seen 121,325,995 hits to-date.   This site has seen 121,325,995 hits to-date.   This site has seen 121,325,995 hits to-date.   This site has seen 121,325,995 hits to-date.   This site has seen 121,325,995 hits to-date.   This site has seen 121,325,995 hits to-date.   This site has seen 121,325,995 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 พิมพ์

     ชลบุรีจัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

 Image

     วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย กำหนดจักโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาชนคมอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป
     นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสานักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย ได้จัดนิทรรศการและพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 ของจังหวัดชลบุรี ขึ้นเพื่อให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและรับทราบถึงประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียนของไทยมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อนิทรรศการ เช่น บทบาทของประเทศไทย ในการเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562 บทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เป็นต้น
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ประเทศไทยได้รับมอบหมายตำแหน่งประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายหลังพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยประเทศไทยได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในเดือนธันวาคม 2562 ในการรับเป็นประธานอาเซียนนั้น ประเทศไทยได้ประกาศแนวคิดหลัก ภายใต้ชื่อว่า ”ร่วมมือ รวมใจ ก้าวไกล ยั้งยืน” (Advancing Partnership for Sustainabillity) ในการเป็นประธานอาเซียนของไทย จะมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน สร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนการเสริมความเชื่อมโยง และการมองไปสู่อนาคตต่อไป
     สำหรับการจัดนิทรรศการแผนแร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ของจังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้าชมนิทรรศการทุกท่านได้ทราบถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยรวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.