เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,328,830 hits to-date.   This site has seen 121,328,830 hits to-date.   This site has seen 121,328,830 hits to-date.   This site has seen 121,328,830 hits to-date.   This site has seen 121,328,830 hits to-date.   This site has seen 121,328,830 hits to-date.   This site has seen 121,328,830 hits to-date.   This site has seen 121,328,830 hits to-date.   This site has seen 121,328,830 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ลงพื้นที่เยี่ยมชม มทร.ตะวันออกเขตพื้นที่บางพระ พิมพ์

     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกลงพื้นที่เยี่ยมชม มทร.ตะวันออกเขตพื้นที่บางพระ

Image

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้ความสำคัญลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมเขตพื้นที่บางพระ โดยศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ด้วยตนเอง พร้อมด้วย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีบศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพื่อสำรวจกายภาพเขตพื้นที่บางพระ ของมหาวิทยาลัยฯ  ในการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและการเรียนการสอนเพื่อรองรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนต่อไป
     ในการนี้ รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมอาคารต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.