• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,466,630 hits to-date.  This site has seen 163,466,630 hits to-date.  This site has seen 163,466,630 hits to-date.  This site has seen 163,466,630 hits to-date.  This site has seen 163,466,630 hits to-date.  This site has seen 163,466,630 hits to-date.  This site has seen 163,466,630 hits to-date.  This site has seen 163,466,630 hits to-date.  This site has seen 163,466,630 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รร.ท.บ้านศรีฯ จัดงานวันแห่งความสำเร็จ พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

Image

 

     ที่ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน  ภายในงาน วันแห่งความสำเร็จระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดการศึกษาในทุกระดับที่เน้นกระบวนการการเตรียมความพร้อม เน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้รู้จักคิด ทำ แก้ปัญหาเป็นตามวัยและตามศักยภาพ สามารถนำประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมและทักษะความรู้ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป จึงได้จัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้การอบรมเป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ เป็นสุข ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนและเพื่อความรัก ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป โดยมีนักเรียนที่สำเร็การศึกษาในระดับปฐมวัย 128 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 174 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 18 กันยายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.