• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,110,092 hits to-date.  This site has seen 163,110,092 hits to-date.  This site has seen 163,110,092 hits to-date.  This site has seen 163,110,092 hits to-date.  This site has seen 163,110,092 hits to-date.  This site has seen 163,110,092 hits to-date.  This site has seen 163,110,092 hits to-date.  This site has seen 163,110,092 hits to-date.  This site has seen 163,110,092 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รร.ท.บ้านศรีฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2561-2564

Image

     ห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2561-2564 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้
     ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษาบนพื้นฐานข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สถานศึกษามีกรอบและทิศทางในการพัฒนาการศึกษาก้าวทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินในปีที่ผ่านมาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กำหนดเป็นประเด็นการพัฒนา จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีทิศทางในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันต่อไปในอนาคตอีกไปด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 05 สิงหาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.