เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form






ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 124,915,539 hits to-date.   This site has seen 124,915,539 hits to-date.   This site has seen 124,915,539 hits to-date.   This site has seen 124,915,539 hits to-date.   This site has seen 124,915,539 hits to-date.   This site has seen 124,915,539 hits to-date.   This site has seen 124,915,539 hits to-date.   This site has seen 124,915,539 hits to-date.   This site has seen 124,915,539 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรี จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ พิมพ์

     วันเสาร์ท่ี 6 เมษายน 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมบ่อน้ำศักดิ์ ในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชลบุรี ณ วัดเขาบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Image

 

     ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 นี้
     และในวันนี้จังหวัดชลบุรี ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ส่วนในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จังหวัดชลบุรี จัดพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
     สำหรับประวัติความเป็นมาสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นสระน้ำอยู่ข้างพระอุโบสถ ชาวบ้านเรียกว่า สระเจ้าคุณเฒ่า ตามชื่อเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเขาทราบ เป็นสระน้ำที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรญาณวโรรส โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช 2459 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ชลบุรี และได้ประทับแรมที่วัดแห่งนี้
     และจากหนังสือศิลปากรกล่าวว่า ตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 เป็นต้นมา พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาฯ ได้ใช้วัดเขาบางทรายจังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ประกอบพิธีติดต่อกันมาจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง และในแต่ละปีได้ตักน้ำนำมาประกอบพิธีเพราะถือว่าเป็นน้ำที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นสระที่เก็บน้ำฝนที่ไหลมาจากเข้าพระพุทธบาท ทั้ง 3 ยอดไหลผ่านปูชนียสถานต่างๆ มารวมกันที่สระแห่งนี้ และยิ่งไปกว่านั้น น้ำที่ตักนำมาเสกใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาฯ แต่ละปี เมื่อเหลือใช้แล้วก็นำไปเทคืนไว้ในสระเพื่อความเป็นสิริมงคล ถือเป็นประเพณีในช่วงเดือน 6 – 7 ของทุกปี มีการอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเช้าที่ริมสระ เป็นเวลา 3 วัน เพื่อระลึกถึงและอุทิศส่วนกุศลแต่บูรพาจารย์ของวัดเขาบางทราย และเทพยาผู้รักษาสระน้ำอีกด้วย
     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ขอเชิญพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรี ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีส่วนในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. ได่้จัดพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ได่จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีโดยขอความร่วมมือประชาชนที่มาร่วมพิธีให้ใส่เสื้อสีเหลือง

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.