• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,667,726 hits to-date.  This site has seen 162,667,726 hits to-date.  This site has seen 162,667,726 hits to-date.  This site has seen 162,667,726 hits to-date.  This site has seen 162,667,726 hits to-date.  This site has seen 162,667,726 hits to-date.  This site has seen 162,667,726 hits to-date.  This site has seen 162,667,726 hits to-date.  This site has seen 162,667,726 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รพ.สมเด็จฯ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตแพทย์ พิมพ์

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทำพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 10

Image

     ที่  ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการทำพิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 10 จำนวน 31 คนโดยมีนายแพทย์สมเกียรติ  บวรเสรีไผท  รองผู้อำนวยโรงพยาบาลสมเด็จ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  กล่าวรายงาน และ นายวิสิษฏ์  พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวแสดงความยินดี
     สืบเนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับมอบหมายเป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ชั้นคลีนิก เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในระดับชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4, 5, 6 ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะทางการแพทย์โดยปัจจุบันมีนิสิตแพทย์สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์ ไปแล้ว 7 รุ่น รุ่นละ 32 คน โดยพิธีที่จัดขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นิสิตแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของเสื้อกาวน์ขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามในวิชาชีพแพทย์ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนให้เป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต ให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถผ่านการเรียนไปสู่ระดับชั้นคลินิกซึ่งเสื้อกาวน์  มีความหมาย คือ  มีหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรก   เช่น  เลือด  น้ำหนอง เสมหะ เป็นต้น  นั่นคือความพร้อมที่จะรับภาระในการดูแลผู้ป่วย กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวนี้  สีขาว สีแห่งความสะอาด นั่นคือการดำรงตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ใส่สะอาด  ไม่มีอคติ  ลำเอียง ไม่แยกชั้นวรรณะ  เชื้อชาติศาสนา  พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 06 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.