เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 159,605,147 hits to-date.   This site has seen 159,605,147 hits to-date.   This site has seen 159,605,147 hits to-date.   This site has seen 159,605,147 hits to-date.   This site has seen 159,605,147 hits to-date.   This site has seen 159,605,147 hits to-date.   This site has seen 159,605,147 hits to-date.   This site has seen 159,605,147 hits to-date.   This site has seen 159,605,147 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รพ.สมเด็จฯ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล พิมพ์

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรม วันพยาบาลสากล เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล

Image

     ที่ ชั้น  1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดกิจกรรม วันพยาบาลสากล เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติวิชาชีพพยาบาล โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพยาบาลสากล
     เนื่องในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้เป็น "วันพยาบาลสากล" เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล และเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากให้แก่มวลมนุษย์ รวมถึงมีเจตจำนงให้พยาบาลทั่วโลกรวมพลัง ร่วมมือกันจัดกิจกรรบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน 
     ในปี 2562 นี้สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดหัวข้อสำหรับวันพยาบาลสากล ไว้ว่า พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบัติการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รวมพลังเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพความเป็นอยู่โดยรวมของประชาชนรวมถึงการสร้างคุณค่าในงานพยาบาลและการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ จนเกิดความเข้มแข็งของระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ฝ่ายการพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลขึ้นโดยมี พิธีการเชิดชูเกียรติวิชาชีพพยาบาล มอบเกียรติบัตรและรางวัลบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาลและกิจกรรมขอบคุณพยาบาล

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.