• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 137,291,993 hits to-date.  This site has seen 137,291,993 hits to-date.  This site has seen 137,291,993 hits to-date.  This site has seen 137,291,993 hits to-date.  This site has seen 137,291,993 hits to-date.  This site has seen 137,291,993 hits to-date.  This site has seen 137,291,993 hits to-date.  This site has seen 137,291,993 hits to-date.  This site has seen 137,291,993 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สำนักงาน ปปช. จัดกิจกรรมเวทีชุมชน Strong ครั้งที่ 2 พิมพ์

     สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ จัดกิจกรรมเวทีชุมชน Strong กิจกรรมขยายผลสู่เครือข่ายและชุมชนครั้งที่ 2

Image

     ที่ ศาลาประชาคมหลังเล็ก นายนริศ   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธาน เปิดโครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรีกิจกรรมเวทีชุมชน Strong ขยายผลสู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน การป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วน มีวิธีคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยแนวทาง Strong จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริตขึ้นในสังคม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกความละอายในการทำทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่อำเภอศรีราชา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีแกนนำภาคประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถที่มีคุณลักษณะ ที่จะขับเคลื่อนงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อขยายผลสู่เครือข่ายและชุมชนพร้อมที่จะเป็นแกนนำภาคประชาชนต่อต้านทุจริตในระดับจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน โดยก่อนการบรรยาย นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดชลบุรี ได้พบปะพูดคุย กับสมาชิกชมรม Strong และได้ร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ โดยมี นายปรีชา   แนบถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 17 กันยายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.