• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 137,300,199 hits to-date.  This site has seen 137,300,199 hits to-date.  This site has seen 137,300,199 hits to-date.  This site has seen 137,300,199 hits to-date.  This site has seen 137,300,199 hits to-date.  This site has seen 137,300,199 hits to-date.  This site has seen 137,300,199 hits to-date.  This site has seen 137,300,199 hits to-date.  This site has seen 137,300,199 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สภา ทม.ศรีราชาอนุมัติงบพัฒนาถนนสายสุขุทวิท พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาจัดการประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาถนนสายสุขุทวิทในพื้นที่เขตรับผิดชอบ

Image

     ที่   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา   ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยมี  นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง  ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  เป็นประธานการประชุม  พร้อมมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา  นำโดย  นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ส่วนราชการ หัวหน้าการงาน ผู้นำชุมชน และ ประชาชน เข้าร่วม   โดยวาระการประชุมได้เน้นไปที่ การ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล  โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกถนนสุขุมวิท ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน 15,098,000 บาท (สิบห้าล้านเก้าหมื่นแปดพันบาท) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจร เนื่องจากปัจจุบันสภาพถนนเป็นหลุมบ่อ หมดสภาพการใช้งาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยจะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่บริเวณแยกวัดวังหิน  แยกอัสสัมชัญศรีราชา  แยกเซนต์ปอลคอนแวนต์  และ  แยกวัดเขาพุทธโคดม  ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล  พร้อมเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนสุขุมวิท ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 26,655,000 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพัน บาท) โดยทำการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ทำการรื้อพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกเดิม ตั้งแต่บริเวณทางเข้าวัดเขาแตงอ่อนถึงแยกวัดเขาพุทธโคดม ซึ่งก็ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล ซึ่งการประชุมได้เปิดให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 17 กันยายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.