• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 137,291,753 hits to-date.  This site has seen 137,291,753 hits to-date.  This site has seen 137,291,753 hits to-date.  This site has seen 137,291,753 hits to-date.  This site has seen 137,291,753 hits to-date.  This site has seen 137,291,753 hits to-date.  This site has seen 137,291,753 hits to-date.  This site has seen 137,291,753 hits to-date.  This site has seen 137,291,753 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครระดับหมู่บ้าน เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุข ระดับหมู่บ้านตำบลบางพระเยี่ยมบ้าน  เยี่ยมใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมีประชากรเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 9.4 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 แสนคน คาดว่าภายในปี 2568 ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยจะมีผู้สูงอายุทั้งสิ้นมากกว่า 14 ล้านคน ครั้งนี้ ยังมีกลุ่มประชากรที่มีภาวะพึ่งพิงอีกจำนวนมาก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวม ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มผู้พึ่งพิง ต้องเสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังมากขึ้น ประชากรกลุ่มนี้จึงต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ จากปัญหาทางด้านสุขภาพของกลุ่มบุคคลเหล่านี้จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมให้ความรู้ในการดำเนินชีวิต จะตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทย และอำเภอศรีราชา เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยการออกเยี่ยมบ้าน เพื่อพูดคุยให้กำลังใจและช่วยเหลือปัญหาสุขภาพเบื้องต้นให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพสังคมปัจจุบันได้

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 17 กันยายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.