• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 137,297,096 hits to-date.  This site has seen 137,297,096 hits to-date.  This site has seen 137,297,096 hits to-date.  This site has seen 137,297,096 hits to-date.  This site has seen 137,297,096 hits to-date.  This site has seen 137,297,096 hits to-date.  This site has seen 137,297,096 hits to-date.  This site has seen 137,297,096 hits to-date.  This site has seen 137,297,096 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พิมพ์

     สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อม สุขภาพชุมชน และเพิ่มความร่มรื่นสวยงามของทัศนียภาพบนถนนสายหลักในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Image

     วันนี้ ( 5 มิ.ย. ) นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 แนวริมฟุตปาธถนนสาย  ST 3 ตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ถึง บริษัท CAT โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีชมรมเขตประกอบการเสรีแหลมฉบัง ชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษา – นักศึกษา เข้าร่วม
     เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานภาคส่วนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และประกาศนโยบายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ECO INDUSTRIAL ESTATE & NETWORKS อย่างชัดเจน
     นายมานิต  อินเมฆ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งพัฒนาใน 5 มิติหลัก คือ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ยั่งยืน และมีความสมดุลในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มความร่มรื่นสวยงามของทัศนียภาพบนถนนสายหลักในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว อันก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พื้นที่ว่าง และบริเวณถนนสายหลักในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งผลดีในด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อันจะเกิดประโยชน์ต่อการมุ่งสู่การพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอีกด้วย” นายมานิต  กล่าว

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 17 กันยายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.