• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 137,295,700 hits to-date.  This site has seen 137,295,700 hits to-date.  This site has seen 137,295,700 hits to-date.  This site has seen 137,295,700 hits to-date.  This site has seen 137,295,700 hits to-date.  This site has seen 137,295,700 hits to-date.  This site has seen 137,295,700 hits to-date.  This site has seen 137,295,700 hits to-date.  This site has seen 137,295,700 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ศรีราชาอ่วม เวนคืนยับ !! สร้างรถไฟทางคู่ สายชุมทางศรีราชา –ระยอง พิมพ์

     การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเวนคืนที่ดินอำเภอศรีราชาก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายชุมทางศรีราชา –ระยอง มีเส้นทางศึกษา 4 เส้นทาง เพื่อส่งเสริมการขนส่งภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก จัดประชุมไม่ตรงจุดผู้ได้รับผลกระทบ แต่ขอให้สร้างเส้นทางรถยนต์คู่ขนานทั้งสองฝั่งควบคู่ไปกับเส้นทางรถไฟ รวมทั้งสะพานคนข้ามและรถจักรยานยนต์ข้ามบริเวณแหล่งชุมชน

Image

    วันที่ 6 มิ.ย.62 นายสายชล เชาว์ไทย รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการประชุมย่อยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายชุมทางศรีราชา-ระยอง  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไร้รอยต่อ โดยมี นายนายธีรวิทย์ สุภาทิพย์ วิศวกรโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ปรึกษา มานำเสนอโครงการให้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นนี้ ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
     ซึ่งในที่ประชุมต่างเห็นด้วยกับโครงการของรัฐที่จะพัฒนาความเจริญให้กับพื้นที่นี้ แต่ขอแนะนำข้อเสนอแนะคร่าว ๆ ว่าอยากให้การรถไฟทำเส้นทางรถยนต์คู่ขนานทั้งสองฝั่งเส้นทางรถไฟควบคู่ไปด้วยพร้อมกัน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วม กับชาวบ้านที่อยู่ริมทางรถไฟ เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ เส้นทางรถไฟอาจไปขวางทางน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมได้ รวมทั้งอยากให้สอบถามความเห็นของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในการก่อสร้างครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพราะโครงการนี้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนในพื้นที่ แต่เป็นภาคอุตสาหกรรม และอยากให้จัดประชุม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจริง ๆ เช่นในวันนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ แต่กลับมาจัดที่เทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งแทบจะไม่ได้รับผลกระทบใดใดเลย
     สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายชุมทางศรีราชา –ระยอง และมาบตาพุด ระยอง จันทบุรี ตราด และคลองใหญ่ เป็นทางรถไฟสายใหม่เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรางและเครือข่ายโลจิสติกส์ ส่งเสริมการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ ประหยัดต้นทุนการขนส่งของประเทศในภาพรวม สอดรับกับการพัฒนา EEC ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
     ซึ่งจุดเริ่มต้นโครงการที่สถานีชุมทางศรีราชา หรือบริเวณย่านสถานีบางละมุง ไปถึงจังหวัดระยอง โดยมีเส้นทางการศึกษาไว้ 4 เส้นทางซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้เล็กน้อย ซึ่งจะทำการกำหนดเส้นทางในเดือนกรกฎาคม สำหรับเส้นทางที่กำหนดทั้ง 4 เส้นทางที่จะต้องมีการเวนคืนที่ดินขนาดกว้างประมาณ 50 เมตรด้วยได้แก่
     เส้นทางที่ 1 เริ่มจากชุมทางศรีราชาประมาณ 1.8 กิโลเมตร  เลี้ยวขึ้นไปทางทิศเหนือของวัดบ่อหินห่างจากวัดประมาณ 300 เมตร เริ่มทางยกระดับบริเวณจุดที่ตัดหมู่บ้านแกรนมณีรินทร์ศรีราชา ก่อนตัดห่างโรงเรียนวัดหนองขามทางด้านทิศเหนือประมาณ 50 เมตร แล้วตัดข้าสาย 7 บริเวณด่านเก็บเงินหนองขามบริเวณร้านโบว์ทิพย์ของฝาก ก่อนข้ามไปตัดพื้นที่บริเวณลานจอดรถเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ข้ามถนนสาย 331 (อินโดจีน)มีสถานีอยู่บริเวณคลองใหญ่ ผ่านดอนนุ่น ผ่านคลองหนองปรือ ผ่านใกล้สุสานสิงโตคู่ ผ่านนิคมอุตสาหกรรม WHA ทางทิศเหนือ ก่อนตัดทางหลวง 331 พนมสารคามบริเวณทางเข้านิคมโรจนะบ่อวิน จ.ชลบุรี ตัดทางด้านทิศเหนือของบ้านพันเสด็จใน ห่างจากโรงเรียนบ้านพันเสด็จในทางทิศเหนือประมาณ 900 เมตร จนเข้าสู่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
     เส้นทางที่ 2 จากชุมทางศรีราชาประมาณ 1.8 กิโลเมตร  เลี้ยวขึ้นไปทางทิศเหนือของวัดบ่อหินห่างจากวัดประมาณ 300 เมตร เริ่มทางยกระดับบริเวณจุดที่ตัดหมู่บ้านแกรนมณีรินทร์ศรีราชา ก่อนตัดห่างโรงเรียนวัดหนองขามทางด้านทิศเหนือประมาณ 50 เมตร แล้วตัดข้าสาย 7 บริเวณด่านเก็บเงินหนองขามบริเวณร้านโบว์ทิพย์ของฝาก ก่อนข้ามไปตัดพื้นที่บริเวณลานจอดรถเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ข้ามถนนสาย 331 (อินโดจีน)ตัดลงมาทางทิศใต้มาทางหนองปรือ มาทางโรงเรียนบ้านวังค้อ  ผ่านคลองบึง ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง ผ่านคลองกระบก ผ่านสุสานตระกูลสัตยะเทวา ผ่านทางด้านทิศใต้ของวัดเนินกระบกทางทิศใต้ประมาณ 160 เมตร ตัดผ่านทางด้านทิศเหนือของสนามบูรพากอล์ฟ คลับ ผ่านหมู่บ้านพนาวัลย์เพลส  ผ่านหมู่บ้านสิลันตา ไลฟ์ 4 ผ่านทางทิศเหนือของอนามัยตำบลบ่อวิน ก่อนมาตัดเส้น 331 บริเวณอีซูซุตะวันออกชลบุรี สาขาบ่อวิน ทางทิศเหนือ ตัดเข้าชุมชนสะพานสี่ ตลาดสะพานสี่พลาซ่า ผ่านฝั่งตรงข้ามวัดมาบยางพร เข้าสู่จังหวัดระยอง
     เส้นทางที่ 3 เริ่มจากชุมทางศรีราชาไปตามเส้นรถไฟสายเก่าไปตัดออกก่อนถึงสถานีชุมทางบางละมุง แล้วไปเชื่อมต่อกับแนวที่สองบริเวณสนามกอล์ฟบูรพา ผ่านหมู่บ้านพนาวัลย์เพลส  ผ่านหมู่บ้านสิลันตา ไลฟ์ 4 ผ่านทางทิศเหนือของอนามัยตำบลบ่อวิน ก่อนมาตัดเส้น 331 บริเวณอีซูซุตะวันออกชลบุรี สาขาบ่อวิน ทางทิศเหนือ ตัดเข้าชุมชนสะพานสี่ ตลาดสะพานสี่พลาซ่า ผ่านฝั่งตรงข้ามวัดมาบยางพร เข้าสู่จังหวัดระยอง
     เส้นทางที่ 4 เริ่มจากชุมทางศรีราชาไปตามเส้นรถไฟสายเก่าไปตัดออกก่อนถึงสถานีชุมทางบางละมุง ตัดมาทางตะเคียนเตี้ย ผ่านทิศใต้นิคมโรจนะ ข้ามสาย 7 ผ่านบ้านลินดา ผ่านสำนักสงฆ์เมืองจันทร์สุดา ผ่านทางทิศใต้สนามกอล์ฟแหลมฉบัง คันทรี่คลับ ผ่านไปทางทิศเหนือของวัดเขาโป่งสะเก็ดพุฒาจารย์ ผ่านเส้น 331 พนมสารคามบริเวณหมู่บ้านชาญสโมสร จนทะลุไปจังหวัดระยอง ซึ่งเส้นทางทั้งหมดนี้เป็นเส้นทางการศึกษาถึงความเหมาะสมสามารถขยับไปซ้ายไปขวาได้ และจะสรุปเส้นทางที่ชัดเจนอีกครั้งประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 17 กันยายน 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.