• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,824,251 hits to-date.  This site has seen 162,824,251 hits to-date.  This site has seen 162,824,251 hits to-date.  This site has seen 162,824,251 hits to-date.  This site has seen 162,824,251 hits to-date.  This site has seen 162,824,251 hits to-date.  This site has seen 162,824,251 hits to-date.  This site has seen 162,824,251 hits to-date.  This site has seen 162,824,251 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

Image

    ที่  สนามกีฬาเทศบาลเมืองศรีราชานายจิร  จักกะพาก   รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานในพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยในพิธีได้มี การทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากิจการลูกเสือและเนตรนารีของสถานศึกษาได้มีความก้าวหน้าตามลำดับ เช่นได้จัดให้มีการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีในสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่รวมทั้งได้มีการจัดวิทยากรนำลูกเสือและเนตรนารีร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นโดยในพิธีครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือโดยมีลูกเสือเนตรนารี จำนวน 1092 คน และผู้บังคับ บัญชาจำนวน 60 คน เข้าร่วม

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 11 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.