• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 142,472,375 hits to-date.  This site has seen 142,472,375 hits to-date.  This site has seen 142,472,375 hits to-date.  This site has seen 142,472,375 hits to-date.  This site has seen 142,472,375 hits to-date.  This site has seen 142,472,375 hits to-date.  This site has seen 142,472,375 hits to-date.  This site has seen 142,472,375 hits to-date.  This site has seen 142,472,375 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลประทานชลบุรีพร้อมผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต พิมพ์

     ชลประทานชลบุรีพร้อมผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตเมื่อระดับน้ำและระดับความเค็มถึงจุดมาตราฐาน

Image

     นายภูษิต  พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่าย วิศวกรรม โครงการชลประทาน ชลบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำบางพระ ณ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 41.350 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 35.34 ของความจุอ่าง ซึ่งเป็นระดับน้ำที่ปกติหลังการพร่องน้ำก่อนเข้าฤดูฝนเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำที่จะผ่านมาจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมาได้ทำการทดสอบการผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต เพื่อตรวจสอบ ระบบการสูบน้ำและรอยรั่วของท่อส่งน้ำซึ่งทุกอย่างก็เป็นปกติ และในขณะนี้ได้มีการทำหนังสือแจ้งทางกรมชลประทานในการขอผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตภายใต้เงื่อนไขที่ระดับน้ำอยู่ในจุดที่กำหนดและการตรวจวัดความเค็มของน้ำน้อยกว่า 0.5 กรัมต่อลิตรจึงจะทำการ ผันน้ำเข้ามาทันที โดยการผันน้ำจะมีปริมาณ ประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีความจุรวมทั้งหมด 294.92 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำในอ่างปัจจุบันรวม 107 .38 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 36.41 ของความจุอ่างทั้งหมดจึงมั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 22 ตุลาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.